Anglický kokršpaněl

Chování Anglického kokršpaněla

Anglický kokršpaněl má veselou povahu, která se projevuje neustálým pohybem – vrtěním ocasu. Je pro něj typické horlivé běhání a aktivní práce na stopě zvěře a to vše zcela beze strachu a to i v hustém houští. Anglický kokršpaněl je pes plný života a překypující energií. Doma je to ale jemný a velmi přítulný pes.

 

Klasifikace podle Mezinárodní kynologické federace

Zemí původu je Velká Británie. Standard byl publikován 29. 10. 2003. Anglický kokršpaněl je využíván jako slídič. Patří do skupiny 8 – retřívři, slídiči a vodní psi. Sekce 2 – slídiči s pracovní zkouškou.

 

Jak má vypadat Anglický kokršpaněl

Celkově se jedná o veselého, robustního, sportovního a dobře vyváženého psa. Jeho tělo je kompaktní – délka měřená od kohoutku k zemi zhruba odpovídá délce měřené od kohoutku ke kořeni ocasu.

Hlava anglického kokršpaněla má dobře vyvinutou mozkovnu. Tlama je kvadratická a nosní houba (tedy nos) má být dostatečně velký tak, aby i snadno zachytil i slabou stopu. Čelisti jsou silné s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem – tedy horní řezáky mají těsně překrývat dolní řezáky a mají být na čelistech posazeny kolmo.

Oči anglického kokršpaněla jsou vyplněné, ale nemají být vypoulené. Obvykle jsou tmavě hnědé nebo hnědé. Nikdy ne světlé. Jejich výraz je inteligentní s měkkým výrazem. Jejich „kukuč“ je mírný, ale bdělý se zářivým a veselým pohledem. Okraje očních víček těsně přiléhají.

Uši jsou zavěšené, nasazené nízko na úrovni jeho očí. Jsou jemné a dosahují až ke špičce nosu. Osrstěné jsou dlouhou, hladkou až hedvábnou srstí. Pro zdravé uši kokršpaněla je nutné je pravidelně kontrolovat a čistit.

Ocas je nasazen poněkud níže než je hřbetní linie. V pohybu se musí živě pohybovat a je nesen vodorovně, nikdy nesmí být stočen nad hřbetní linii. Obvykle se kupíruje, ale nikdy nesmí být natolik krátký, aby nebyl patrný jeho neúnavný. Nesmí být ani tak dlouhý, aby tento pohyb nepříznivě ovlivňoval. V případě, že je nekupírovaný, je lehce zahnutý a střední délky, v dobrém poměru s velikostí těla. U kořene je silný a zužuje se do jemné špičky; v souladu s celkovým osrstěním je bohatě osrstěn (s praporci).  V akci je nesen živě a živě se pohybuje, nesen na úrovni hřbetní linie a ne výš; nikdy není nesen tak nízko, aby působil dojmem bojácnosti.

Anglický kokršpaněl má hladkou srst s hedvábnout texturou. Jeho srst není nikdy drátovitá ani vlnitá a kudrnatá. Hrudní končetiny, trup a pánevní končetiny nad hlezny jsou pokryté delší srstí (s praporci). Barvy srsti jsou různé. U jednobarevných jedinců není povolena bílá s výjimkou znaku na hrudi.

Anglický kokršpaněl váží od 12,5 do 14,5 kg. Výška u psů je 39 – 41 cm a u fenek pak 38 – 39 cm.

Každá odchylka od výše jmenovaného se posuzuje jako vada. Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

 

Video o plemeni anglický kokršpaněl